بانک اطلاعات مشاغل زنان درایران

کارتوخونه

کارتوخونه حاصل تفکری جدید درعرصه ی کسب و کارهای خانگی ومشاغل خانگی میباشد.

بااین هدف که هربانوی ایرانی بتواند هنرهای دستی خودرااعم از(آشپزی،خیاطی،قالیبافی،آرایشگری ،صنایع دستی و....)دراین فضا به نمایش بگذارد ویاازدوره های کاربردی سایت آموزش ببیندومسیروبرای کسب درآمد و کار در منزل باتوجه به علایق وسلیقه ی خودش هموارکند.

کارتوخونه ارائه دهنده یک بسته کامل از دوره های آموزشی کاربردی میباشد. این بدان معنی است که ما با بهره مندی از بهترین کارشناسان، به کاربران خود خدمات بی نظیری را ارائه میدهیم. اگرمیخواهید بازار خانگی خودتون و راه اندازی کنید ، دراین هدف مهم شما را حمایت می کنیم تا تمامی اهداف مشترکمان محقق شود.